E-Riding is RDW erkend
Proefrit mogelijk bij showroom
Gratis rijklaar maken (twv. €75)
Betaal in 3 termijnen

Algemene voorwaarden proefrit

 1. Hierbij verklaar ik in het bezit te zijn van een gelding Nederlands rijbewijs volgens de Europese klasse A, B of AM. Ik ga er mee akkoord dit rijbewijs aan te leveren vóór de proefrit aan E-Riding.
 2. Ik ga ermee akkoord dat een E-Riding-medewerker voor de identiteitscontrole een foto mag nemen van mijn rijbewijs. Na een correcte teruggave van de E-Riding voertuig wordt deze foto gewist.
 3. Ik verklaar de E-Riding voertuigen met zorg te zullen behandelen, deze niet aan derde te zullen afstaan en mijzelf aan de verkeersregels te zullen houden.
 4. Ik ben aansprakelijk voor alle met opzet betrokkene schade (met inbegrip van vallen, verlies en inbeslagnames), die is ontstaan in de periode dat het E-Riding voertuig aan mij ter beschikking is gesteld, d.w.z. tussen het tijdstip van aanname en teruggave van het voertuig.
 5. Ik ben niet aansprakelijk als de schade optreedt bij normaal gebruik.
 6. Voor het overige is de aansprakelijkheid beperkt tot schade, die door de gesloten voertuigen verzekering niet gedekt wordt.
 7. Ik zal E-Riding niet aansprakelijk houden voor schade die voortvloeit uit de schending van wetten, vorderingen en andere voorschriften die verband houden met het gebruik van het voertuig.
 8. Hetzelfde geldt voor aanspraken van derde ten gevolge van ongevallen, indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van E-Riding de schade niet dekt.
 9. Elke aansprakelijkheid van E-Riding door de schending van haar contractueel overeengekomen plichten is beperkt tot gevallen van grove nalatigheid of opzet.
 10. Indien E-Riding op basis van een wettelijke bepaling schade moet compenseren die ten gevolgen de van nalatigheid zijdens E-Riding werd veroorzaakt is E-Riding beperkt aansprakelijk: de aansprakelijkheid bestaat enkel bij schending van de contractuele plichten, zoals plichten die inhoud en doel van de testovereenkomst opleggen of plichten waarvan de naleving de goede uitvoering van de overeenkomst juist mogelijk maakt en de gebruiker erop mag vertrouwen, dat deze plichten door E-Riding worden nageleefd. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot voorzienbare schade.
 11. Voor zover de aansprakelijkheid van E-Riding is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de medewerkers van E-Riding.
 12. Aansprakelijkheidsbeperkingen en –uitsluitingen zoals vermeld bij rijbewijs en identiteitscontrole gelden niet voor aansprakelijkheden die voorvloeien uit bedrog van E-Riding.
 13. Voorts gelden de bedoelde beperkingen en uitsluitingen niet bij de aansprakelijkheid voor gegarandeerde fabricagekenmerken, voor aansprakelijkheid zoals vermeld in de Nederlandse wet voor productaansprakelijkheid en voor schade ontstaan in geval van dood, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid.
 14. Ik ben verplicht het voertuig aan het einde van de proefrit op de afgesproken tijd en plaats terug te geven.

Ik verklaar hiermee akkoord, dat E-Riding mijn gegevens (voor- en achternaam, e-mailadres) bewaart en mij mag contacteren voor reclame- en productinformatie doeleinden via telefoon of e-mail. Ik ben mij ervan bewust, dat ik deze inwilliging op ieder moment door middel van een e-mail aan [email protected] kan herroepen.

E-Riding is RDW erkend
Proefrit mogelijk bij showroom
Gratis rijklaar maken (twv. €75)
Betaal in 3 termijnen