E-Riding is RDW erkend
Proefrit mogelijk bij showroom
Gratis rijklaar maken (twv. €75)
Betaal in 3 termijnen

Verzenden & retourneren

Wij bieden je graag de gelegenheid om het product even te voelen en te bekijken. Heb je een product gekocht wat toch tegen valt, dan heb je gelukkig 14 dagen bedenktijd om de aankoop te retourneren en dit aan ons bekend te maken. In nagenoeg alle gevallen kun je het product binnen 14 dagen na aankoop retourneren.

Je kunt dus het product van E-Riding even thuis bekijken. Uiteraard is het niet de bedoeling dat hier op gereden wordt.

Let op: wanneer het product op naam staat of meters mee gemaakt zijn (dit omvat ook een testrit), vervalt het herroepingsrecht en is het niet meer mogelijk om je product kosteloos te retourneren. Het product is dan namelijk niet meer als nieuw verkoopbaar. E-Riding kan een product slechts terugnemen wanneer deze nog niet op naam is gesteld en er nog niet op is gereden. Wanneer je hier gebruik van wilt maken vragen wij je om het product niet op naam te zetten om de kosten zoveel mogelijk te beperken.

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 3. Indien de klant na afloop van de in lid 2 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Retour voorwaarden. Dit betekend niet op naam gezet, schadevrij, in originele staat zoals bij aanvang 14 dagen bedenktijd, niet aan gesleuteld door niet gemachtigde personen en of ondernemingen; Enkel modificaties en reparaties laten uitvoeren door E-Riding B.V. of door E-Riding B.V. gemachtigde partners en professionals.
 6. Producten die voor de consument en of organisatie op maat worden gemaakt d.m.v. bijvoorbeeld: Logo's, kleuren, aanpassingen aan frame en exterieur vallen niet onder het herroepingsrecht. Indien u na een proefrit een weloverwogen aankoop doet is deze ook definitief. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na het sluiten van de overeenkomst zowel mondeling dan wel schriftelijk definitief.
 7. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 8. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 9. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 10. De consument is aansprakelijk voor de geleden onkosten en waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 6.2. van de algemene voorwaarden. Waardevermindering percentage kan per model verschillen.
 11. De koper is gehouden om binnen één week na annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden.
 12. Deze geleden schade is vastgesteld op 15% van de aankoopprijs incl. BTW van het geannuleerde voertuig. 
E-Riding is RDW erkend
Proefrit mogelijk bij showroom
Gratis rijklaar maken (twv. €75)
Betaal in 3 termijnen